Projekt „TUtoriale REGIONALNE z tradycją w nowoczesność” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Projekt „TUtoriale REGIONALNE z tradycją w nowoczesność”

9.11-31.12.2020
Grupa Działania Dolina Sanu - wydarzenie online

Kultura regionu tworzy nasze korzenie, buduje naszą tożsamość, stanowi trwały element naszego dziedzictwa, które warto i należy kultywować. Sposobem na atrakcyjną formę upowszechniania bogatego dziedzictwa kulturowego regionu jest cykl tutoriali tematycznych.

Inicjatywa przyczynia się aktywizacji i rozwoju postaw kreatywnych w skali społeczności lokalnej i regionalnej, wzbogaca system edukacji szkolnej i pozaszkolnej – także przy użyciu nowoczesnych technologii. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny" – edycja II i jest ukierunkowany na odtworzenie i propagowanie kultury i tradycji regionu, w formie nieodpłatnej, atrakcyjnej i dostępnej dla przeciętnego odbiorcy o każdej porze i w każdym miejscu.

Opracowano, wykonano i publikowano 5 tutoriali:

  1. Kuchnia regionalna – kulinarne tradycje (w tym w oryginalne pierogi razowe z Lalina wpisane na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych) - link do filmu.
  2. Rękodzieło regionu – bibuła/słoma (wykonywanie pająków ludowych) - link do filmu.
  3. Rękodzieło regionu – koronka - link do filmu.
  4. Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi – Obrzęd żniwny (m.in. wyplatanie ze słomy w tym wyplataniem wieńców dożynkowych) - link do filmu.
  5. Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi – Obrzędy świąteczne – wielkanocny i bożonarodzeniowy (ozdoby świąteczne) - link do filmu.