Przegląd Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta”

9.08.2020, godz. 14:00
Dynów, ul. Plażowa 9 , Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”

Przegląd odbędzie się 9 sierpnia 2020 roku od godz.14:00 na scenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” w Dynowie.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają po raz XXIX na Przegląd Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta”, który będąc eliminacjami do 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą, stał się ważną na Podkarpaciu biesiadą muzyki ludowej.

„Pogórzańska Nuta”, to spotkanie z muzyką ludową wielu form prezentacji: kapel, zespołów śpiewaczych, solistów śpiewaków i instrumentalistów - od najmłodszych po sędziwych wiekiem mistrzów muzyki ludowej. Przegląd ten gromadzi rok rocznie ponad 150 uczestników (około 30 prezentacji), z różnych, nawet najbardziej oddalonych zakątków naszego województwa.

UWAGA !!! Do konkursu może być dopuszczonych jedynie 100 osób.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników (podmiotów wykonawczych) co będzie wynikało z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decydować będzie ich kolejność w poszczególnych kategoriach. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. Podczas konkursu obwiązywać będą aktualne w tym czasie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian warunków uczestnictwa. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do dnia 17 lipca 2020 r.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.mok.dynow.pl.