Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

28-30.10.2021
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej.

Przegląd skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Może w nim wziąć udział każdy, kto ukończył 20 lat, nie posiada wykształcenia plastycznego, nie jest członkiem związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych.

Jego celem jest propagowanie amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Przegląd służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie maksymalnie 3 prac, powstałych w przeciągu dwóch ostatnich lat. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze tematu.

Uczestnicy składają prace tylko w jednej dziedzinie artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa lub rzeźba.

Na prace czekamy w Centrum Kulturalnym w Przemyślu w dniach 28-30 października 2021 r. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony Centrum Kulturalnego - informują organizatorzy.