Štefan Lipták - „KOŠICE" - Miasto w sercu - Średniowiecze trwa. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Štefan Lipták - „KOŠICE" - Miasto w sercu - Średniowiecze trwa.

10.03-13.04.2023
Rzeszów, ul. J. Matejki 10, Galeria Nierzeczywista RSF

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne zaprasza w piątek 10 marca o godz. 17:00 do Galerii Nierzeczywistej RSF, na wernisaż wystawy fotografii autorstwa Štefana Liptáka - „KOŠICE" Miasto w sercu - Średniowiecze trwa.

Wystawa fotograficzna „KOSZYCE | miasto w sercu | średniowiecze trwa" to spojrzenie Štefana Liptáka na zakątki jego rodzinnego miasta, centrum, w którym żyje i tworzy, na  historyczne skarby tego miasta, które spotyka na co dzień, zachwycając  się tym, jak światło może je zmienić w ciągu dnia, czy też w różnych porach roku, jak wciąż mają one w sobie nutę tajemnicy starożytnych czasów, przy niewielkich  zmianach wprowadzonych na przestrzeni wieków.

Wystawa ta  jest wyborem zdjęć ze zgromadzonego przez lata materiału poświęconego miastu, w czarno-białej formie, z wyeliminowaniem współczesnych interwencji w historyczne artefakty, przy wykorzystaniu  światła i cienia. Umiejętne posługiwanie się kontrastem daje efekt zbliżony do grafiki. Autor wykorzystuje również miękką tonację z szerszym zakresem półtonów w skali szarości.
Przedstawione fotografie  to wybór z pierwotnie dwóch odrębnych zestawów, które były  prezentowane na wystawach: „MIASTO W SERCU" i „KOSZYCE – ŚREDNIOWIECZE TRWA"W obu tych zbiorach autor starał się przedstawić miasto bez ludzi żyjących współcześnie, w poczuciu, że  to ludzie żyjący dawno temu to miasto tworzyli. Poszczególne artefakty pobudzają wyobraźnię widza do odtworzenia obrazu Koszyc z  przeszłości. Liryczno-balladowa opowieść Štefana Liptáka  w czerni i bieli z pewnością pomaga nam dostrzec czułą wypowiedź nie tylko o „jego" mieście. Do silnej emocjonalnie wypowiedzi autor nie potrzebuje wielu różnych środków, jego fotografia potrafi przenieść odbiorcę w inny wymiar i w inne czasy.

Štefan Lipták, MZSF (1943)

Wykształcenie fotograficzne zdobył w szkole wojskowej w Mimon w Czechach (1962), następnie w Średniej Szkole Zawodowej w  Popradzie (1974) i w 4-letniej Szkole Fotografii (1971).

W swojej twórczości zajmuje się tematyką pejzażu przemysłowego (ekologia), fotografią aktów, portretem oraz architekturą miejską.
Jest członkiem klubu fotograficznego DK VSŽ od 1970 roku i jest współzałożycielem stowarzyszenia fotografów K-91 w Koszycach.

Od 1986 jest także członkiem klubu fotograficznego Felvidéki fotográfusok klujia. Był także członkiem grupy twórczej Corvus w Koszycach (1979). Od 1980 roku jest członkiem Związku Fotografów Słowackich. W 2010 roku otrzymał tytuł AZSF, a w 2014 tytuł MZSF.

Publikował swoje zdjęcia w magazynach fotograficznych Photocommunication w Austrii, Photography Year Book w Anglii, a także w publikacjach History of Slovak Photography (1984) i Lost Time (2007).
Poza Koszycami, miał także wystawy indywidualne (łącznie 14) w Michalovcach, Żylinie, Miszkolcu (Węgry), Humennym i Bardejowie.

Przy okazji zapraszamy do Wojewódzkiego Dom Kultury w Rzeszowie 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 16:00 na Finisaż wystawy Stowarzyszenia Koszyckich Fotografów K'91, na której są także prezentowane fotografie Štefana Liptáka. W wystawie uczestniczą także: Adriana Durkáčová AZSF, RNDr. Ľubomíra Ištoňová PhD, Gabriel Jakab, Ing. Vladimír Latta, Edita Megová AZSF, Ing. Daniel Pastucha EFIAP AZSF, Ing. Igor Šimko, Ing. Ján Tkáč, Karel Ulmann.