Szkolenie – zakładamy organizacje – wizja i księgowość. poz.1 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Szkolenie – zakładamy organizacje – wizja i księgowość. poz.1

20-22.03.2020
Rozalin, Muzeum Opowieści

Akademia NGO to wspólny projekt realizowany przez specjalistów: liderzy NGO – księgowi – kadrowi – specjaliści od PR i kreatywności. Weekendowe szkolenie, po którym wyjedziesz w pełni wyposażony w umiejętności i wiedzę.

Poziom 1 – zakładam organizacje – to wiedza dla tych, którzy chcą lub już założyli organizacje, ale poruszają się w tym obszarze po raz pierwszy. Szkolenie rozpoczyna się po południu w piątek i kończy w niedziele. W ramach szkolenia teoria i praktyka oraz case study. W trakcie szkolenia poznamy zasady prowadzenia księgowości w NGO, budowanie wizerunku w sieci, kreowanie pomysłów i przekuwanie ich w projekt. Zagadnienia i tematy: Pomysł na NGO – od czego zacząć. Statut NGO ze szczegółowym omówieniem: jak założyć NGO – jak przygotować dokumenty do KRS. Obowiązek prowadzenia księgowości w NGO. Sprawozdanie finansowe do US za pomocą ePUAP. Uproszczenia ewidencji przychodów i kosztów dla NGO. Dokumentacja księgowa fundacji i stowarzyszeń – podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Opis przyjętych zasad rachunkowości. Plan kont – zasady tworzenia z uwzględnieniem rodzajów działalności. Dowody księgowe – podstawa zapisów w księgach rachunkowych. Obowiązek wyodrębniania rodzajów działalności w rachunkowości organizacji. Terminy wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości. Sprawozdania finansowe. Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa – w świetle obowiązujących przepisów. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Delegacje Zatrudnienie w NGO na podstawie umowy o prace, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej. Działalność statutowa organizacji pozarządowych . Działalność odpłatna i nieodpłatna – zasady księgowania. Rodzaje przychodów i kosztów NGO. Obowiązki podatkowe NGO oraz źródła prawa. Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji. Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego. Wizerunek organizacji w sieci: Facebook? Google, Instagram – od podstaw. Sesja fotograficzna do wizerunku. Koszt szkolenia: 550 zł, obejmuje szkolenie, noclegi, pełne wyżywienie, materiały dydaktyczne, przerwy na kawę, ubezpieczenie. Rezerwacja miejsca = 30 % przedpłaty trenerzy i prowadzący: Barbara Hadam-Toczek – główna księgowa, trener – szkoleniowiec, właściciel biura rachunkowego, Prezes Zarządu, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Od 2010 r. specjalizuje się w rozliczaniu projektów Unijnych, a od 2012 r. w rozliczaniu NGO tj. Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, a ostatnio Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit. Prowadzi szkolenia dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia NIL w Kolbuszowej oraz dla wielu innych firm szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe ponad 16-letnie, jakie posiada łączy ze szkoleniami, jakie prowadzi. Czynnie wykorzystuje posiadane doświadczenie zawodowe na prowadzonych przez siebie szkoleniach. Stawia na praktykę we wszystkich szkoleniach, jakie robi. Robert Wilk – Fotograf i nauczyciel fotografii. Absolwent fotografii i realizacji filmu PSKOiB w Krośnie oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSIiZ w Rzeszowie. Wiceprezes Fundacji Q oraz współtwórca Muzeum Opowieści w Rozalinie. Na stałe współpracuje z wydawnictwem AVT – Magazyn Gitarzysta i Magazyn Perkusista oraz z agencjami fotograficznymi. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz grupowych. Współorganizator plenerów fotograficznych „Jelenie na rykowisku”, „Nie ma siary jest Tarnobrzeg” oraz wielu innych. Marcin Kurnik – Dziennikarz niezależny, swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynał, pisząc do niezależnych zinów. Jego artykuły można było przeczytać w gazecie „Gwarek”, a także „Co tydzień”. W latach 2003–2006 był współredagującym miesięcznik „Dobrzańskie Wieści”. Dwa lata później w 2008 pisał felietony w miesięczniku „Odnowa”. Współcześnie zajmuje się wizerunkiem w mediach, głównie tych internetowych. Jest pasjonatem przyrody, fotografii i muzyki. Przeprowadził autorskie warsztaty questingowe dla grup międzypokoleniowych i dla placówek oświatowych, jako dodatkowe formy dydaktyczne, a także narzędzia integracyjne. W ramach autorskiego warsztatu pn. „Bezmiar możliwości” w gminie Dobra k. Limanowej wypracował strategię agroturystycznej bazy noclegowej oraz kampanię reklamową. Współpracował również przy powstawaniu EKO MUZeum w widłach Wisły i Sanu. Jest współtwórcą portalu społecznościowego na rzecz promocji i ocalenia dziedzictwa narodowego „Skarby okolicy”. Twórca „Muzeum Opowieści”. Obecnie razem z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne pn. „Dobre Miejsce” i zagrodę edukacyjną „Kurza twarz”. Adam Ptasiński – z wykształcenia i pasji Ratownik Medyczny, który zawodowo realizuje się również, jako trener biznesu i umiejętności społecznych. Na co dzień zarządza dwoma fundacjami (Fundacja Generator Inspiracji oraz Fundacja Przestrzeń dla Ciebie). Praktyk z zakresu wolontariatu, współpracy międzysektorowej, zarządzania NGO. Autor i koordynator projektów społecznych i edukacyjnych. Zaangażowany w działania na rzecz społeczności lokalnych. Mobilny Doradca Sektora 3.0, trener modelu współpracy NGO i JST, członek Krajowej oraz Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dwóch słowach, tak jak wielu w sektorze pozarządowym „Człowiek Oriestra”. „Bo kto chce, ten szuka sposobów, a kto nie chce, ten szuka powodów” – o dobrych praktykach i motywatorach działania w organizacjach pozarządowych Case study: - Fundacja Q - Ekonomia społeczna „Muzeum Opowieści” – Ekonomia społeczna – Smacznie Pysznie Domowo – Stowarzyszenie Generator Inspiracji.