VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Kalwaria Pacławska 2022 rok Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

VII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Kalwaria Pacławska 2022 rok

20.12.2021-30.01.2022
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Organizatorzy: Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel w Przemyślu zapraszają do udziału w Festiwalu.

Termin i miejsce konkursu:

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dwóch etapach:
 1. Przesłuchania wstępne (I Etap), kwalifikujące do drugiego etapu odbędą się do 2. 01. 2022 r.

 • Ocena uczestników odbędzie się poprzez przesłuchanie wcześniej nadesłanych przez Uczestników nagrań Video.
 1. ​​​​Przesłuchania finałowe (II Etap), wyłaniające zwycięzców: odbędą się na żywo w Bazylice Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej w dniach:

 • 29 stycznia 2022 r.  soliści, duety, tria
 • 30 stycznia 2022 r.  zespoły, chóry, orkiestry

Każdego dnia po werdykcie jury, nastąpi koncert laureatów głównych nagród z poszczególnych kategorii.

Cele festiwalu:
 • Upowszechnienie i podtrzymywanie tradycji wspólnego  śpiewania i muzykowania kolęd i pastorałek.
 • Kultywowanie tradycji kolędniczych będących naszym dziedzictwem kulturowym.
 • Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej oraz środowisk twórczych.
 • Szerzenie wartości chrześcijańskich.
 • Integracja międzypokoleniowa.
Warunki Zgłoszenia

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach:

 • wykonawcy-amatorzy,
 • wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych państwowych lub prywatnych (kwalifikacja następuje na podstawie karty zgłoszenia).

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i osoby dorosłe; soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, orkiestry, chóry np. działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych.

Zgłoszeniem na Festiwal jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania video do godz. 14.00 do dnia 14 stycznia 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną do Biura Festiwalu, na adres e-mail: mfkipk@gmail.com

Zgłoszenia wysłane po terminie i na inny adres nie będą zakwalifikowane.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu - kliknij link.