Wątki Folkloru Ludowego – XVII Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wątki Folkloru Ludowego – XVII Międzywojewódzki Przegląd Grup Obrzędowych

2.02.2020
Stary Dzików, hala sportowa

Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów związanych z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinnych ceremonii z terenu województw podkarpackiego i lubelskiego.

 

 

Zespoły poprzez prezentacje scenicznych widowisk kultywują dawne zwyczaje, przekazując tym samym młodszym pokoleniom i środowiskom twórczym wartościowe treści, składające się na dziedzictwo kulturowe wsi polskiej. W programie prezentacje konkursowe grup obrzędowych, występ zaproszonego zespołu obrzędowego, wykład etnografa, podsumowanie prezentacji, wręczenie nagród.

Przegląd  organizują: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy w Starym Dzikowie. Współorganizator: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.