Widok Rzeszowa z 1936 r.

28.02-9.03.2020
Rzeszów, Muzeum Okręgowe

Prezentacja widoku Rzeszowa z 1936 r., aut. Józef Koziej

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Rzeszowa udało się nam nabyć do zbiorów widok miasta Rzeszowa z 1936 r. w ujęciu perspektywicznym. Jest to akwarela wykonana w 1944 r. przez Józefa Kozieja na zamówienie Franciszka Moskwy. Wzorowana na planie Wiedemanna, przedstawia Rzeszów widziany z lotu ptaka z najważniejszymi obiektami architektonicznymi, ulicami i ogrodami, charakteryzuje się przy tym dużą dbałością o detal. Widok ma duży walor poznawczy, jak i edukacyjny, ponieważ daje wyobrażenie o przestrzeni miejskiej ukształtowanej w okresie II Rzeczypospolitej i umożliwia porównanie z zachodzącymi później zmianami urbanistycznymi. Jest ponadto cennym ikonograficznym źródłem historycznym ukazującym obiekty dzisiaj już nieistniejące. Akwarela była do tej pory w rękach prywatnych.
Po podstawowych zabiegach konserwacyjnych zostanie zaprezentowana od 28 lutego do 9 marca br. w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19, by potem trafić do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Będzie stanowić znakomite uzupełnienie wystawy „Sześć wieków Rzeszowa”.