Włodzimierz Piętal – malarstwo Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Włodzimierz Piętal – malarstwo

20.02-22.03.2020
Rzeszów, Biuro Wystaw Artystycznych

Włodzimierz Piętal urodził się w Przemyślu w 1950 roku

Włodzimierz Piętal w latach 1971–1973 studiował malarstwo na ASP w Krakowie, a następnie na ASP w Warszawie, gdzie w 1976 roku uzyskał dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego. W latach 1976–1981 był nauczycielem rysunku i malarstwa w PLSP w Jarosławiu. Z Rzeszowem związany od 1981 roku. Od lat 70. XX wieku uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, poezję liryczną i satyryczną oraz piosenki kabaretowe o charakterze literackim. Wystawy indywidualne swojej twórczości prezentował w Polsce, Austrii, Niemczech i Izraelu. Nieustannie prowadzi własne studia w zakresie literatury, muzyki, teatru, mineralogii, archeologii, paleontologii oraz wiedzy o społeczeństwie. Był współinicjatorem środowiskowych wystaw plastycznych „Pędzlem i piórkiem po Rzeszowie”, które zorganizował, jako wystawy zbiorowe w Galerii rzeszowskiego Ratusza w latach 2003–2010. Jest także autorem i realizatorem projektu społeczno-artystycznego "Rzeszowski Montmartre". Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace jego znajdują się w zbiorach, głównie prywatnych w Polsce, Kanadzie, USA, Meksyku, Australii, Izraelu i wielu krajach Europy. Na obecnej wystawie pod nazwą "Warstwy czasu" artysta zaprezentuje "abstrakcje aluzyjne" nawiązujące do taszyzmu i futuryzmu, a także obrazy wyrażające w formie plastycznej idee zawarte w muzyce klasycznej.