Wojewódzki Przegląd Plastyki „Ja i świat, w którym żyję”- Moje Podkarpacie

7.05-8.06.2020
Przemyśl, Centrum Kulturalne w Przemyślu

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, motywowanie do samodzielnej i kreatywnej pracy w domu, promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

Zasady uczestnictwa:

  • Technika prac plastycznych dowolna (malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).
     
  • Każdy z uczestników maksymalnie może zgłosić 1 pracę.

  • prace należy przesłać: do 8 czerwca 2020 pocztą elektroniczną na adres organizatora: a.nowak@ck.przemysl.pl

- zdjęcie pracy powinno mieć format: jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 Mb., opisany - imieniem i nazwiskiem autora pracy.

- formularz zgłoszenia /metryczka/

- podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na stronie CK Przemyśl.