X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Pióro Pegaza 2024" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Pióro Pegaza 2024"

19.04-6.09.2024
Rzeszów, ul. Sokoła 13, WiMBP Budynek Główny

Napisz wiersz inspirowany twórczością Czesława Miłosza i wygraj atrakcyjne nagrody! Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Pióro Pegaza 2024"

Wiernie służyłem polskiemu językowi. Pośród wielu języków jest dla mnie jedyny [...]

Czesław Miłosz

Termin przysyłania prac: 6 września 2024 r.

Regulamin konkursu dostępny na www.wimbp.rzeszow.pl

Czesław Miłosz - autor 18 tomów poetyckich wydanych za życia i niezliczonej ilości wydań antologii i wyborów wierszy, na przestrzeni 71 lat swojej aktywności twórczej – od wileńskiego debiutu w 1933 roku po ostatnie lata życia – podejmował tematy społeczne, egzystencjalne i moralne zmuszając czytelników do skonfrontowania się z dobrem i złem współczesności. Jego wiersze pełne refleksji nad kondycją człowieka uzmysławiają nam, że piękno i prawda niezmiennie pozostają naszymi podstawowymi humanistycznymi potrzebami, niezależnie od czasu czy miejsca, w którym żyjemy. Niech jego wizja poezji i literatury, która powinna dawać nadzieję i być użyteczna będzie zachętą do wzięcia udziału w konkursie poetyckim "O Pióro Pegaza 2024". Rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.