XIX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XIX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

13.04-2.09.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XIX Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak co roku) będą doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.

Informujemy, że podpisane prace fotograficzne lub gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze należy dostarczyć do 31 lipca 2021 r. na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat a dla grup prezentujących swoje prace przeznaczono miejsce na 6 lub 8 planszach formatu 70 x 100 cm.

Tradycyjnie już „najlepsze zestawy klubowe” uhonorowane zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest 2 września 2021 r. (czwartek) w Galerii WDK

Szczegółowych informacji nt. Konfrontacji udziela Adam Kus, tel. 17 853 52 57 w. 29
e-mail: a.kus@podkarpackie.pl.

Przypominamy, że na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 296 zdjęć wykonanych przez 139 autorów z 14 kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.