XVIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

10.07-31.10.2020
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XVIII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak każdego roku) będą doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki. Informujemy, że podpisane prace fotograficzne lub gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze należy dostarczyć do 30 września 2020 r. na adres WDK w Rzeszowie (ul. S. Okrzei 7) z informacją opisującą działalność grupy.
Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat a dla grup prezentujących swoje prace przeznaczono miejsce na 6 lub 8 planszach formatu 70 x 100 cm.
Tradycyjnie już, najlepsze zestawy zdjęciowe uhonorowane zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK.

Wernisaż odbędzie się 14 października 2020 r. (środa) o godz. 17:00 a ekspozycja będzie czynna w Galerii WDK do 31 października 2020 r.