XXI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

14.03-5.04.2023
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XXI Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu (jak zawsze) zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje kolejny raz będą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.
Informujemy, że podpisane prace fotograficzne lub gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze należy dostarczyć do dnia 31 marca 2023 r. na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy.
Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat, a dla grup prezentujących swoje prace, przeznaczono miejsce na 6 (poziomych) lub 8 (pionowych) planszach formatu 70 x 100 cm.
Najlepsze „zestawy klubowe” uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest na 5 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Galerii WDK Rzeszów.

Przypominamy, że na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 288 zdjęć wykonanych przez 132 fotografików z 14 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.